HABERLER
daha fazlası>
 • DEVAMINI OKUYUN
  12 Gün Önce
  Tebrik; Prof. Dr. Serhat BURMAOĞLU

  Fakültemizde ünvan değişikliği alan Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim  Üyesi Prof. Dr. Serhat BURMAOĞLU'na İİBF Dekanı Prof.Dr.Ertuğrul DELİKTAŞ tarafından hediyeleri takdim edildi.

 • İKÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Güncel Ekonomik Gelişmeleri Değerlendirdi

   

  Manipülatif  döviz/sermaye hareketleriyle oluşturulmak istenen baskı ve bu hareketler nedeniyle haksız kazançlar elde etmeyi hedefleyen etmenler ve politikalar döviz kurunun kısa sürede hızla yükselmesine sebep olmuştur. Doların rezerv para olarak dünyada egemenliğini sürdürememe kaygısı nedeniyle ABD’nin izlemiş olduğu hegemonist politika ve saldırgan dış ticaret politikaları (gümrük vergilerin artması, tek taraflı kotaların belirlenmesi vb.), Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri zora sokmayı hedeflemektedir. Öte yandan derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ekonomisine ilişkin olumsuz sözlü yönlendirmeleri ekonomi üzerindeki güveni azaltıcı bir rol oynamaktadır.  Buna karşın, ülkemizin sahip olduğu kaynaklar,  beşeri sermaye donanımı ve tarihten gelen yüksek kabiliyetli yönetme ve sorun çözme tecrübesi ile ekonomik temellere dayanmayan bu suni krizin başarıyla üstesinden geleceğine inancımız tamdır. Bu çerçevede ülkemizin bugünkü ve gelecekte karşılaşılabilecek muhtemel ekonomik saldırı ve krizleri başarıyla yönetebilmesi için bazı önlemleri alması ve acilen güçlü bir ekonomik yapıya sahip olması kaçınılmazdır. Bu yapının oluşturulmasında etkin bir ekonomi politikasının izlenmesiyle birlikte aşağıdaki yapısal tedbirlerin alınması ve uygulamaya koyulması önem arz ettiği aşikardır.

  Bu öneriler,

  1. Türk Ekonomisinin dış girdiye olan bağımlılığının azaltılması yönünde tedbirler alınması. Diğer bir ifadeyle, ihracatımızın ithalat olan bağımlılığının azaltılması ve yerli girdi kullanımının yaygınlaştırılması ve böylece milli üretimin teşvik edilmesi. Bu, hem istihdamın arttırılmasına hem de cari açığın azaltılmasına katkı sağlayabilecektir.

  2. Dolarizasyon hareketlerinin önüne geçilmesi ve tasarrufların değerlendirilebileceği alternatif alanların teşvik edilmesi. Yurtiçi piyasalarda yabancı para cinsinden ticaret yerine Türk Lirası cinsinden ticaretin teşvik edilmesi ve  dış ticarette ulusal paraların kullanılmasına olanak sağlayan sistemlerin geliştirilmesi.

  3. Para ve mali politikaların eşgüdümlü bir biçimde etkin olarak yürütülmesi. Mali disiplinin sağlanması (etkin bir vergilendirme sisteminin tahsisi).

  4. Merkez Bankası’nın araç bağımsızlığının vurgulanarak piyasa yapıcılara güven tahsisinin yapılması.

  5. Ülkede istihdam ve üretimin en önemli yapılarından olan KOBİ’lerin finansman, üretim, teknoloji, dış ticaret vb. alanlarda sorunların çözümüne yönelik hızlı ve etkin mekanizmaların oluşturulması. (KOSGEB, EXİMBANK vb. kuruluşlardan sağlanan teşviklerin özellikle üretim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren KOBİ’lere hızlı ve etkin bir şekilde kullandırılması).

  6. Doğrudan yabancı yatırımların özellikle teknoloji transferi içerenlerde teşvik mekanizmalarının hızlı ve etkin bir biçimde uygulanması.

  7. Bireylerde tasarruf bilincinin oluşturulması ve tasarrufların arttırılması suretiyle reel kesim dış borç yükünün azaltılması.

  8. İhracatımız içinde yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının arttırılması.

  9. AR-GE yatırımlarının arttırılması ve araştırma ruhu ve kabiliyetinin yükseltilmesi.

  10. Güçlü bir eğitim politikasının oluşturulması ve rekabetçi bireyler yetiştirilmesi.

  11. Tarım sektöründe dışa olan bağımlılığın (tohum, gübre, ilaç, makine) azaltılması ve ülke topraklarının ve kaynaklarının etkin bir biçimde üretime kanalize edilmesi.

  12. Türkiye ekonomisinin verimlilik ve rekabet gücünün arttırılması.

  13. Hukuki ve demokratik alt yapının güçlendirilmesi ve böylece ulusal ve uluslararası piyasalara ihtiyaç duydukları güvenin verilmesi.

   

 • İKÇÜ’lü İİBF'cilerin mezuniyet coşkusu

  İKÇÜ’lü İİBF'cilerin mezuniyet coşkusu

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ikinci mezunlarını meslek hayatına uğurladı.

  Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama bölümlerinden mezun gençlerin coşkusuna, törene katılan aileleri de ortak oldu.

  İKÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul Deliktaş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen kep törenine; Rektör Yardımcıları Prof.Dr.Turan Gökçe, Prof.Dr.Adnan Kaya, Dekanlar, akademisyenler, Genel Sekreter Yardımcısı Enes Uzun katıldı.

  Mezun öğrenciler adına konuşan fakülte birincisi Kasiet Abdyrakhmanova, üniversite hayatlarında eşi benzeri olmayan anılar biriktirdiklerini, dolu dolu geçen bir lisans eğitimini tamamladıklarını vurguladı. Abdyrakhmanova,  bu süreçte daima yanlarında olan başta aileleri olmak üzere tüm hocalarına ayrı ayrı teşekkür etti.

  “Önemli başarılar elde edeceğinize inancımız tam.”

  İKÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul Deliktaş, mezunlarını tam donanımlı şekilde uğurlamanın gururunu paylaştıklarını ifade etti. Dekan Prof.Dr.Deliktaş, “Fakültemizin ülkemize kazandıracağı mesleğinde yetkin gençlerimizi uğurlamak için bir araya geldik. Gençlerimizin bu süreçte edindiği bilgiler, kazandığı yetkinlikler ve değerler ile kariyerlerinde başarılı olacağına inancımız tamdır. Bugün her biriniz artık kendiniz, ailelerinizin,  ülkeniz ve dünyaya karşı da sorumlu gençlersiniz.  İnanıyoruz ki, yapacağınız işlerde size verdiğimiz çağdaş ve en üst düzey bilgilerle, kısa zamanda kariyer basamaklarını hızla tırmanacak ve önemli başarılar elde edeceksiniz.” dedi.

  “Öğrenmeyi öğrenen”  eğitim programları ile mezun ediyoruz.”

  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe de, İKÇÜ olarak teorik bilgiyi pratiğe aktaran, değere dönüştüren bir eğitim müfredatıyla gençlerin karşısına çıktıklarını söyledi. Prof.Dr. Gökçe, “Öğrencilerimize; ilgili kamu ve özel sektörün içinde bulunduğu şartlar ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak hazırlanan, değişen şartlara göre beliren yeni ihtiyaçları göz önünde bulundurarak sürekli güncellenen, öğrenciyi merkeze alan, öğrenmeye odaklanan, “öğrenmeyi öğrenen”  eğitim programları ile nitelikli eğitim vermeye çalışıyoruz. Değişime açık, kendini geliştirme kabiliyetine sahip olarak mezun etmeye çalışıyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz de bunu en iyi bir şekilde yerine getirmeye çalışan birimlerimizden biri olarak, ikinci kez bu gururu yaşıyor. Dekanımız başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürü borç biliyorum.” diye konuştu.

  “Ülkemizin topyekûn kalkınmasına katkıda bulunmalısınız.”

  Gençlerden sıradan bir yönetici değil, aynı zamanda lider olma özelliklerine sahip olmalarını isteyen Prof.Dr. Gökçe, “Yaşam boyu öğrenmeyi prensip edinerek, mezuniyet sonrasında da kendinizi geliştirmelisiniz. Akademik kariyer planlaması yapanlarınız, gerek üniversitemiz, gerek ülkemiz, gerekse dünyanın imkânlarından yararlanarak, bunu en iyi seviyede gerçekleştirerek, üniversitelerimizin, kamu ya da özel sektörün nitelikli akademik kadro ihtiyaçlarının karşılanmasına, dolayısıyla ülkemizin topyekun kalkınmasına katkıda bulunmalısınız. Mezun olduktan sonra her biriniz bizim temsilcimiz olacaksınız. Mezun takip sistemimiz ve mezunlar derneğimiz üzerinden başarılarınızı takip edecek, başarılarınızla övünecek, tıkandığınız noktalarda üzerimize düşen ne varsa devreye sokarak, aşmanıza yardımcı olmaya gayret edeceğiz.”  dedi.

  Bölümlerini dereceyle tamamlayan başarılı öğrencilere belge takdiminin ardından, fakülte birincisi Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Bölümü öğrencisi Kasiet Abdyrakhmanova, mezuniyet yaş kütüğüne plaket çaktı. Tören ailelerin heyecan ve coşkusu eşliğinde öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.

   

 • TEBRİK: Doç. Dr. Dilek MEMİŞOĞLU

  Fakültemizde ünvan değişikliği alan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim  Üyesi Doç.Dr. Dilek MEMİŞOĞLU Fakülte Öğretim üyelerinin katılımlarıyla  İİBF Dekanı Prof.Dr.Ertuğrul DELİKTAŞ tarafından hediyeleri takdim edildi.

 • 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi

  Fakültemiz İşletme Bölümü tarafından gerçekleştirilen 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi 26 – 28 Nisan 2018 tarihleri arasında Çeşme Altınyunus Resort & Thermal otelinde yapıldı. Yoğun ilgi gösterilen kongreye yaklaşık 600 bilim insanı katıldı. Toplam 60 oturumda 350 civarında tebliğin sunulduğu kongrede, işletmecilik alanında gerçekleşen değişimler ve dönüşümler tartışıldı.
Başa Dön