667 KHK Kapsamındaki Özel Öğrencilerin Dikkatine!!!

667 Sayılı KHK kapsamında özel öğrenci statüsünde fakültemizde öğrenim görmekte olan özel öğrencilerin sistemde borçlu göründüğü ve borçlu görünen öğrencilerin ders kaydı yapamayacağı,
Bahar yarıyılı ders kayıtlarının yapılabilmesi,mali sorunlar ile karşılaşmamak için öğrencilerin kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarına yaptıkları ödemelere ait dekontları ders kayıtlanmaları başlamadan önce Dekanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

Teslim edilen dekontlar üzerindeki tutarlar ÜBYS sistemine girildikten sonra öğrenciler ders kayıtlanması yapabilecektir.
Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Başa Dön