Öğrencilerimizin Dikkatine

Öğrenci işleri ile ilgili belgeler (Mazeret ,Belge Talep,Dersten Çekilme,vb...) FORMLAR sekmesine yüklenmiştir.

Not:İlgili  form doldurulduktan sonra bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir.

Başa Dön