Fakültemiz Maliye Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine

Maliye Bölümü Öğrenci Temsilcilik süresi dolduğundan, temsilci seçimi yapılacak olup başvuru dilekçeleri 15.12.2017 tarihine kadar alınacaktır. 

 Öğrenci Temsilcilik Adaylarında Aranacak Nitelikler:


İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi;
MADDE 18–(1)Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bir önceki yarıyıl sonunda genel not ortalamasının ve dönem not ortalamasının en az 2.00 
olması, aday öğrenci hazırlık sınıfı öğrencisi 
ise hazırlıkta yıl tekrarı yapmamış olması,

b)Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c)Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.

d)Hazırlık sınıfı hariç üniversitede 
azami eğitim süresini
doldurmamış olması,

e) Hiçbir disiplin cezası almamış olması,

f)Sabıka kaydının bulunmaması.

Öğrenci  temsilciliği  ve  buna  bağlı  görevler,  seçim 
sonuçlarının  ilanı  ile  başlar  takip  eden 
akademik yılın seçim sonuçlarının açıklanmasına kadar devam eder.

Başa Dön