MEZUN DURUMUNDA OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN YAPILACAK TEK DERS SINAV BAŞVURULARI Hk.!!!

ktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Lisans Yönetmeliğinin 26.(1) Maddesine istinaden Bir öğrenciye, kayıtlı olduğu yarıyılda  aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde son yarıyıl not ortalamalarına  katılan en çok iki dersten notu (FF) veya (FD)  olan öğrencilere ek sınav  hakkı  verilir.

 

    *Son yarıyılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde genel not ortalaması 2.00'nin altına düşen öğrencilere, (DD), (DC) veya (CC) notu aldığı en çok iki dersten  ek sınav hakkı  verilir.

 

 

 

Yukarıda belirtilen durumlara uygun öğrenciler, ek sınava girmek istedikleri dersleri dilekçelerinde belirtmek üzere ilgili Bölüm Başkanlığına müracaat etmeleri halinde  Bölüm Başkanlığının uygun bulduğu derslerden ek sınava girerler.

 

Müracaat Tarihi : 29 Ocak -9 Subat 2018 mesai bitimi sonuna kadar.

 

NOT:

 

-Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilgili Bölüm Başkanlığına yapılacaktır.

 

- Sınav tarihleri ve sınav programı web sayfamızda ayrıca duyurulacaktır.

Ek Sınav Gano Başvuru Formu için tıklayınız

Ek Sınav (FF) (FD) Başvuru Formu için tıklayınız

Başa Dön