2017/2018 Eğitim Öğretim Yılı İsteğe Bağlı Staj yapmak isteyen öğrencilerimizin dikkatine!!!

 

TEMMUZ DÖNEMİ STAJ TAKVİMİ (02 Temmuz-27 Temmuz 2018 Tarihleri Arasında 20 İş Günüdür)

 

*Yaz okulunda ders almayan öğrenciler staj yapabilir.

 

**Staj uygulama takvimi çerçevesinde işlemlerin yapılacağı tarihler SON İŞLEM TARİHİ olarak verilmiştir.

 

***Fakülte web sayfasında yer alan İsteğe Bağlı Staj Yönergesi’ni inceleyiniz.

 

İşlem Sırası

İşlem Tarihi

Yapılacak İşlem Hakkında Açıklama

1

-

Staj yerinizi belirleyiniz. (Öğrenci)

2

-

Web sayfamızda yer alan Staj Başvuru Formunu indirdikten sonra gerekli yerleri doldurunuz. Formun doldurulması bilgisayar ortamında yapılmalı ve çıktısı alınmalıdır. El yazısı ile doldurulan formlar KESİNLİKLE kabul edilmeyecektir. (Öğrenci)

3

 

 

02 Nisan 2018–

01 Haziran 2018

Staj Başvuru Formunuzu Bölüm Staj Koordinatörünüze onaylatılıp ve Fakülte Öğrenci İşleri Birimine teslim edilecek (Öğrenci)

4

Öğrencilerin teslim ettiği staj formları Fakülte Sekreteri tarafından imzalanacak. (Fakülte Öğrenci İşleri Birimi)

5

Fakülte Sekreteri tarafından imzalanan formlar öğrenciye verilerek staj yapılacak işyeri tarafından imzalanması sağlanacak. (Fakülte Öğrenci İşleri Birimi ve Öğrenci)

6

İşyeri tarafından imzalanan Staj Başvuru Formları Fakülte Öğrenci İşleri Birimi’ne teslim edilecek. (Öğrenci)

7

Staj Başvuru Formları Fakülte Öğrenci İşleri Birimi tarafından Staj Komisyon Başkanına onaylatılacaktır. (Fakülte Öğrenci İşleri Birimi)

8

11-13 Haziran 2018

Stajı uygun görülen öğrencilerin kesin staj listeleri ilan edilecek. (Fakülte Öğrenci İşleri Birimi)

9

29 Haziran 2018

Öğrencilerin Staj Başvuru Formlarına göre SGK’na giriş işlemleri yapılacak. (Görevlendirilen Personel)

10

02 Temmuz 2018

Öğrenci belirtilen takvime göre stajına başlayabilir. (Öğrenci)

 

 

 

STAJ SONRASI

 

İşlem Sırası

İşlem Tarihi

Yapılacak İşlem Hakkında Açıklama

1

•01-10 Ağus.2018 (Temmuz kısmı için ayrılış İşlemleri yapılır)

Stajını tamamlayan öğrencilerin SGK çıkış işlemleri yapılacak. Sigortalıların hizmet akdinin sona ermesi (işten ayrılmaları) halinde, bu durumun, sigortalının işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. (Görevlendirilen Personel)

2

Staj başladığında verilir.

Staj Değerlendirme Formu web sayfamızdan indirilerek öğrenci tarafından staj yapılan işyeri yetkilisine verilmelidir. (Öğrenci)

3

Stajdan sonra 5 GÜN içinde teslim edilir.

İşyeri tarafından doldurulan Staj Değerlendirme Formu imzalanıp kaşelendikten sonra ağzı mühürlü, kapalı zarf içinde öğrenci aracılığı ile Fakülte Öğrenci İşleri Birimine teslim edilir. (Öğrenci-İşyeri)

4

Form tesliminden sonra 1 ay içinde verilir.

Stajını başarı ile tamamlayan öğrencilere (Staj Değerlendirme Formu teslim eden öğrenciye) staj tamamlama belgesi verilir. (Dekanlık)

Bölüm Staj Komisyonları için tıklayınız

Staj Formları  için tıklayınız

Staj Yönergesi için tıklayınız

Başa Dön