EK SINAV DUYURUSU YENİ BAŞVURU YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN(25 HAZİRAN-6 TEMMUZ 2018 TARİHİNDE BAŞVURMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN)

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Önlisans ve Lİsans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5.(1)   maddesine   istinaden;

*“Bir öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılda  aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde lisans diploması almak için ilgili mevzuatlarda belirtilen tüm şartları yerine getiriyorsa başarısız olduğu  en çok iki dersten ek sınav  hakkı  verilir.

    *Son yarıyılda başarısız notu olmadığı halde genel not ortalaması 2.00'nin altına düşen öğrencilere, en çok iki dersten  yukardaki koşullar çerçevesinde ek sınav hakkı  verilir”.

denildiğinden yukarıda belirtilen durumlara uygun olan öğrencilerin, ek sınava girme taleplerini aşağıdaki ekli dilekçe ile   ilgili Bölüm Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT:

-Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilgili Bölüm Başkanlığına yapılacaktır.

Başarısız dersi nedeniyle ek ders sınavına girecek öğrencilerin   başvuru  dilekçesi için tıklayınız

GANO yetersizliği nedeniyle ek ders sınavına girecek öğrencilerin   başvuru  dilekçesi için tıklayınız

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

FAALİYET

27 Ağustos 2018

7 Eylül 2018

Mezun durumda olan öğrenciler için yapılacak ek  sınav  başvuru tarihleri (Başvurular dilekçe ile ilgili bölüm başkanlığına  yapılır.)

12 Eylül 2018

Mezun durumda olan öğrenciler için sınava girmeye hak kazanan öğrencilerin ve  ek sınav programının ilanı

17 Eylül 2018

19 Eylül 2018

Mezun durumda olan öğrenciler için yapılacak ek  sınav   tarihleri

24 Eylül 2018

Mezun durumda olan öğrenciler için yapılacak ek  sınav  sonuçlarının ilan

Başa Dön