2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  FAKÜLTEMİZDE YAPILACAK EK SINAVLARA MÜRACAAT EDECEK MEZUN DURUMUNDA OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  FAKÜLTEMİZDE YAPILACAK EK SINAVLARA MÜRACAAT EDECEK MEZUN DURUMUNDA OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!

    İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Önlisans ve Lİsans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

5.(1)   maddesine   istinaden

 

*“Bir öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılda  aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde lisans diploması almak için ilgili mevzuatlarda belirtilen tüm şartları yerine getiriyorsa başarısız olduğu  en çok iki dersten ek sınav  hakkı  verilir.

 

    *Son yarıyılda başarısız notu olmadığı halde genel not ortalaması 2.00'nin altına düşen öğrencilere, en çok iki dersten  yukardaki koşullar çerçevesinde ek sınav hakkı  verilir”.

denildiğinden yukarıda belirtilen durumlara uygun olan öğrencilerin, ek sınava girme taleplerini aşağıdaki ekli dilekçe ile   ilgili Bölüm Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Müracaat Tarihi : 04 Şubat-13 Şubat2019 mesai bitimi sonuna kadar.

NOT:

-Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilgili Bölüm Başkanlığına yapılacaktır.

- Sınav tarihleri ve sınav programı web sayfamızda ayrıca duyurulacaktır.

 

Başarısız dersi nedeniyle ek ders sınavına girecek öğrencilerin   başvuru  dilekçesi için tıklayınız

GANO yetersizliği nedeniyle ek ders sınavına girecek öğrencilerin   başvuru  dilekçesi için tıklayınız

Başa Dön