Bölüm Sekreterliği/Ana Bilim Dalı Sekreterliği

İsmail Kılıçaslan

Görevi : Memur
E-posta : ismail.kilicaslan ikc.edu.tr

Başa Dön