ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora Celâl Bayar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Üniversite MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BLM. FAKL. - İŞLETME

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Celâl Bayar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Üniversite MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BLM. FAKL. - İŞLETME
 • KARAOĞLAN SADIK,TANCI YILDIRIM NESLİHAN,TORUSDAĞ MUSTAFA,BARUT ABDULKADİR,BALIKÇI HASAN CELAL,Agricultural Supports and Financial Development Relation: An Empirical Application, International Journal of Humanities and Social Science Invention, 2017
 • KORKMAZ ABDURRAHMAN,KÜÇÜKSİLLE ENGİN,KARAOĞLAN SADIK,TÜRK MEVDUAT BANKACILIĞI SEKTÖRÜNDE KÂRLILIĞIN BELİRLEYİCİLERİ: 2010-2015 DÖNEMİ, Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, 2017, 12, 11 18
 • USUL HAYRETTİN,KÜÇÜKSİLLE ENGİN,KARAOĞLAN SADIK,Güven Enoekslerindeki Değişimlerin Hisse Senedi Piyasalarına Etkileri: Borsa İstanbul Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 2017, 22, 685 695
 • USUL HAYRETTİN,KÜÇÜKSİLLE ENGİN,KARAOĞLAN SADIK,Güven Enoekslerindeki Değişimlerin Hisse Senedi Piyasalarına Etkileri: Borsa İstanbul Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 2017, 22, 685 695
 • KORKMAZ ABDURRAHMAN,KÜÇÜKSİLLE ENGİN,KARAOĞLAN SADIK,TÜRK MEVDUAT BANKACILIĞI SEKTÖRÜNDE KÂRLILIĞINBELİRLEYİCİLERİ: 2010-2015 DÖNEMİ, Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business Economics Journal, 2017, 12, 11 18
 • ÖZER HÜSEYİN ALPEREN,YAĞCIBAŞI ÖZGE FİLİZ,KARAOĞLAN SADIK,Asymmetric Causality between Economic Growth and Military Expenditures: The Case of Turkey, The Empirical Economics Letters, 2017, 16, 899 907
 • KARAOĞLAN SADIK,TANCI YILDIRIM NESLİHAN,TORUSDAĞ MUSTAFA,BARUT ABDULKADİR,BALIKÇI HASAN CELAL,Agricultural Supports and Financial Development Relation: An Empirical Application, International Journal of Humanities and Social Science Invention, 2017, 6, 62 67
 • GÖRGÜN MEHMET RAGIP,KARAOĞLAN SADIK,BARUT ABDULKADİR,İŞSİZLİK ORANLARININ FİNANSAL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:G-20 ÜLKELERİ İÇİN EKONOMETRİK BİR ANALİZ, TURAN-SAM, 2017, 36, 161 167
 • BARUT ABDULKADİR,KARAOĞLAN SADIK,KARABAYIR MEHMET EMİN,FAİZ ORANI - DÖVİZ KURU VE BİST100 ETKİLEŞİMİ: MAKI EŞ -BÜTÜNLEŞME ANALİZİ, Kafkas Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 2017, 8, 503 523
 • USUL HAYRETTİN,KÜÇÜKSİLLE ENGİN,KARAOĞLAN SADIK,GÜVEN ENDEKSLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN HİSSE SENEDİPİYASALARINA ETKİLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017, 22, 685 695
 • KÜÇÜKSİLLE ENGİN,KARAOĞLAN SADIK,KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİN AMERİKAN DOLARI BAZINDA PARİTEGETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016, 46 61
 • AYAYDIN HASAN,BARUT ABDULKADİR,KARAOĞLAN SADIK,Türkiye de Efektif Döviz Kuru Piyasa Kapitalizasyonu İlişkisi Ampirik Bir Analiz, Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Metinleri, 2016, 168 184
 • KÜÇÜKSİLLE ENGİN,BİLMAN MUSTAFA ERHAN,KARAOĞLAN SADIK,Are the US Dollar, Gold, and Oil Alternative Assets? Evidence from Different Causality Tests,XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences,01.02.2018 03.02.2018, 03.02.2018
 • KÜÇÜKSİLLE ENGİN,KARAOĞLAN SADIK,EQUILIBRIUM AMONG FINANCIAL INSTRUMENTS PARTICULAR TO TURKEY: BIST100-CDS PREMIUMS-INTEREST RATES,2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES,10.05.2017 14.05.2017, BELGRAD, SIRBİSTAN, 14.05.2017
 • KÜÇÜKSİLLE ENGİN,KARAOĞLAN SADIK,ALTIN HER ZAMAN HİSSE SENETLERİ İÇİN BİR ALTERNATİFYATIRIM ARACI OLABİLİR Mİ?,EFEOS 2017,17.05.2017 18.05.2017, 01.06.2017
 • KÜÇÜKSİLLE ENGİN,KARAOĞLAN SADIK,REEL SEKTÖR YÖNETİCİLERİNİN EKONOMİYE GÜVENİ HİSSE SENEDİ FİYATLARINI ETKİLER Mİ?,21. Finans Sempozyumu,18.10.2017 21.10.2017, 21.10.2017
 • KARAOĞLAN SADIK,GÖRGÜN MEHMET RAGIP,BARUT ABDULKADİR,Finansal Kalkınma ve İşsizlik İlişkisi,EFEOS 2017,17.05.2017 18.05.2017, 01.06.2017
 • KARAOĞLAN SADIK,GÖRGÜN MEHMET RAGIP,BARUT ABDULKADİR,PETROL FİYATLARI VE BİST SANAYİ ENDEKSİ İLİŞKİSİ:FREKANS NEDENSELLİK ANALİZİ,EFEOS 2017,17.05.2017 18.05.2017, 01.06.2017
 • AYAYDIN HASAN,BARUT ABDULKADİR,KARAOĞLAN SADIK,Türkiye de Efektif Döviz Kuru Piyasa Kapitalizasyonu İlişkisi Ampirik Bir Analiz,International Congress of Management Economy and Policy,26.11.2016 27.11.2016, İstanbul, TÜRKİYE, 26.11.2016
 • KÜÇÜKSİLLE ENGİN,KARAOĞLAN SADIK,Kırlıgan Beşli Ülkelerin Amerikan Doları Bazında Parite Getirileri Arasındaki İlişkilerin Analizi,International Conference on Economics Business Management and Social Sciences,05.10.2016 09.10.2016, Sarajevo, BOSNA HERSEK
 • 4, (18.12.2017), (GÜVEN ENDEKSLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARINA ETKİLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ.)
 • OECD ÜLKELERİNDE İKTİSADİ BÜYÜME VE ENERJİ TÜKETİMİNİN PANEL NEDENSELLİK TESTLERİ İLE SINANMASI, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,10.7.2017
 • EKONOMETRİ ALANINDA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ,2017
 • Honorable Mention Award,2016

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Finans
 • <<Finansal Ekonometri >>

İLETİŞİM

Başa Dön