ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Avrupa Birliği A.B.D.
 • Lisansüstü İzmir Ekonomi Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi-Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Uluslararası İlişkiler

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Avrupa Birliği A.B.D.
 • Lisansüstü İzmir Ekonomi Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi-Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Uluslararası İlişkiler
 • YILDIZ UĞUR BURÇ,The Impact of the Rise of Far-Right Parties in Europe on Turkey’s European Union Membership Bid, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018, 1, 86 100
 • YILDIZ UĞUR BURÇ,How can Turkey Protect Its Interests in the European Union?: The Role of the European People’s Party, Bilge Strateji (Wise Strategy), 2017, 9, 69 97
 • YILDIZ UĞUR BURÇ,ÇAMYAMAÇ ANIL,Explaining the European Union’s Changing Position towards the Gibraltar Question after the Brexit Referendum (Selected Conference Paper), Mediterranean Journal of Social Sciences, 2017, 8, 21 31
 • YILDIZ UĞUR BURÇ,Big Business Influence on European Union Decision Making The Case of the European Round Table of Industrialists, Bilge Strateji, 2016, 8, 127 149
 • YILDIZ UĞUR BURÇ,İsrail in Avrupa Birliği nin Bölgesel Politikalarına Yaklaşımı Çok Taraflılık Mı İki Taraflılık Mı, Uluslararası Hukuk ve Politika, 2014, 10, 143 168
 • YILDIZ UĞUR BURÇ,Rethinking Civil Military Relations in Turkey The Problems of the Democratic Governance of the Defense and Security Sectors, Turkish Studies, 2014, 15, 386 401
 • YILDIZ UĞUR BURÇ,The Influence of the European Friends of Israel on the Members of the European Parliament, Alternatives Turkish Journal of International Relations, 2014, 13, 1 24
 • YILDIZ UĞUR BURÇ,Avrupa Birliği Rusya Karşılıklı Bağımlılığında Kuzey Boyutu Çevre Ortaklığı nın Rolü, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 2014, 13, 153 183
 • YILDIZ UĞUR BURÇ,The EU s Usage of Political Conditionality for Democratization An Assessment for Candidates and ENP s Southern Partners, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, 2014, 22, 149 168
 • YILDIZ UĞUR BURÇ,The European Union s Position on the Western Sahara Conflict A Barrier to Mediterranean Cooperation, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, 2013, 21, 37 59
 • YILDIZ UĞUR BURÇ,The Union for the Mediterranean Why Did it Fail and How Should it be Effective, Uluslararası Hukuk ve Politika, 2012, 8, 117 148
 • YILDIZ UĞUR BURÇ,Civil-Military Relations During the Period of the Justice and Development Party in Turkey, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2012, 3, 21 38
 • YILDIZ UĞUR BURÇ,2010 İlerleme Raporları Çerçevesinde Avrupa Birliği ne Aday Ülkelerde Demokratik Pekişme, Uluslararası Hukuk ve Politika, 2011, 7, 15 45
 • ÇAMYAMAÇ ANIL,YILDIZ UĞUR BURÇ,The European Union Membership Question after Secession from a Member State,5th Law, Politics and Management Conference, Washington University Rome Center, Rome, Italy,07.09.2018 08.09.2018, Roma, 07.09.2018
 • YILDIZ UĞUR BURÇ,ÇAMYAMAÇ ANIL,Explaining the European Union’s Changing Position towards the Gibraltar Question after the Brexit Referendum,International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, Organized by Sapienza University of Rome, Italian Academy of Science and Education and the Mediterranean Center of Social and Educational Research, Budapest, Hungaria,16.06.2017 17.06.2017, Budapeşte, MACARİSTAN, 12.06.2017
 • YILDIZ UĞUR BURÇ,The Main Reasons of Decision Explaining Armenia s U turn From the Eastern Partnership,VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları,21.10.2015 22.10.2015, 01.03.2016
 • YILDIZ UĞUR BURÇ,David Cameron’s Policy on Turkey’s European Union Membership Bid: From Full Support to Exclusion,XI. European Social and Behavioral Sciences Conference, Organized by Sapienza University of Rome and International Association of Social Science Research, Rome, Italy,01.09.2016 04.09.2016, 31.12.2016
 • YILDIZ UĞUR BURÇ,The European Union's Passivity in Imposing Strict Sanctions on Israel over the Settlement Issue: Bad Conscience, Diplomatic Support and Lobbies,Küresel ve Bölgesel Sistemde Devlet ve Devlet-Dışı Aktörler, (VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı),28.11.2016 29.11.2016, Bursa, TÜRKİYE, 31.12.2016
 • YILDIZ UĞUR BURÇ,Vatican Lobbying on European Union Laws The Cases of Abortion and Human Embryonic Stem Cell Research,POLITSCI'15 III. International Political Science Conference, Power and Resistance: Current Debates and Historical Background,11.12.2015 12.12.2015, İstanbul, TÜRKİYE, 11.12.2015
 • YILDIZ UĞUR BURÇ,The Mediterranean Solar Plan A Missed Opportunity to Contribute to Meeting the European Union s Renewable Energy and Greenhouse Gas Emission Targets,International Academic Conference on Social Sciences and Humanities in Prague 2015,30.12.2015 31.12.2015, Prag, 30.12.2015
 • YILDIZ UĞUR BURÇ,Komşular ile Sıfır Sorun Politikası ve Türkiye’ye Yönelik Dış Tehditler,Bölgesel ve Küresel Dinamikler: Türkiye ve Yakın Çevresinin İktisadi ve Siyasi Meseleleri, İzmir Üniversitesi, İzmir,28.04.2011 29.04.2011, İzmir, TÜRKİYE, 05.12.2011
 • YILDIZ UĞUR BURÇ,Türkiye'nin AB İle Bütünleşme Sürecine ABD'nin Etkisi,21. yy'ın Değişen Dinamikleri ve AB: Fırsatlar, Riskler ve Tehditler, Ege Üniversitesi,24.05.2016 25.09.2016, TÜRKİYE
 • YILDIZ UĞUR BURÇ, Muhasebe, Finans ve İktisat Araştırma Örnekleri, Avrupa Birliği ile Bütünleşmede Alternatif Modeller: İsviçre Modeli Türkiye İçin Uygulanabilir mi?, ISBN:978-605-7928-26-9, S:81 101, Nobel Yayınları, 2018
 • YILDIZ UĞUR BURÇ,KOCAMAZ SİNEM,MERCAN SÜLEYMAN SEZGİN, Britanya ve Avrupa Bütünleşmesi: Winston Churchill’den Brexit’e, ISBN:978-605-344-633-0, Gazi Kitabevi Yayınları, 2018
 • YILDIZ UĞUR BURÇ, Avrupa Birliği nin Bölgesel İhtilaflara Yönelik Politikaları Abhazya ve Güney Osetya Batı Sahra Dağlık Karabağ İsrail Filistin ve Transdinyester, Avrupa Birliği'nin Transdinyester Sorununa Yönelik Stratejisinin Analizi, ISBN:978-605-9189-47-7, S:235 260, Detay Yayıncılık, 2016
 • YILDIZ UĞUR BURÇ, Turkey s Foreign Policy and Security Perspectives in the 21st Century Prospects and Challenges, German and French Opposition to Turkey's European Union Membership Bid: Reasons and Mechanisms of Exclusion, ISBN:978-1-62734-586-6, S:59 76, BrownWalker Press, 2016
 • YILDIZ UĞUR BURÇ, Türkiye nin AB İle Bütünleşme Sürecine ABD nin Etkisi, ISBN:978-605-5145-51-4, Orion Yayınları, 2015
 • YILDIZ UĞUR BURÇ, Avrupa Birliği nin Dış İlişkileri Bölgesel Politikalar Bölgeler ve Uluslararası Aktörler İle İlişkiler, Beş Yıl Sonra Avrupa Birliği'nin Doğu Ortaklığı Politikası: Mevcut Durum ve Olasılıklar, ISBN:978-605-320-036-9, S:141 162, Nobel Yayınları, 2015
 • YILDIZ UĞUR BURÇ, Avrupa Birliği nin Dış İlişkileri Bölgesel Politikalar Bölgeler ve Uluslararası Aktörler İle İlişkiler, Avrupa Birliği'nin Kuzey Boyutu Politikasının Oluşumunda Finlandiya'nın Rolü, ISBN:978-605-320-036-9, S:41 57, Nobel Yayınları, 2015
 • YILDIZ UĞUR BURÇ, Democratic Consolidation in Turkey State Political Parties Civil Society Civil Military Relations Socio Economic Development EU Rise of Political Islam and Separatist Kurdish Nationalism, The European Union and Democratic Consolidation in Turkey: The Impacts and Limits, ISBN:978-1-61233-067-9, S:281 306, Universal Publishers, 2012
 • YILDIZ UĞUR BURÇ, Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi, Ordunun Türk Dış Politikasındaki Rolü: Kurumsal Olmayan Mekanizmalar, ISBN:9786051332208, Nobel Yayınları, 2012
 • YILDIZ UĞUR BURÇ, Avrupa Birliği ve Türkiye ile İlişkileri- İlişkilerin Siyasi, Askeri, Ekonomik ve Kültürel Çerçevesi, Avrupa Birliği’nin Akdeniz Politikası, ISBN:978-605-133-415-8, S:195 213, Nobel Yayınları, 2012
 • YILDIZ UĞUR BURÇ, Avrupa Birliği ve Türkiye İle İlişkileri İlişkilerin Siyasi Askeri Ekonomik ve Kültürel Çerçevesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üye Olma İsteğine Bakışı, ISBN:978-605-133-415-8, S:585 604, Nobel Yayınları, 2012
 • YILDIZ UĞUR BURÇ, Avrupa Birliği ve Türkiye, ISBN:978-9944-60-271-6, İzmir Ticaret Odası Yayınları, No: 163, 2008

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön