ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • Doktora Süleyman Demirel Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi ABD.
 • Lisansüstü Süleyman Demirel Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi ABD.
 • Üniversite Hacettepe Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • Doktora Süleyman Demirel Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi ABD.
 • Lisansüstü Süleyman Demirel Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi ABD.
 • Üniversite Hacettepe Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi
 • MEMİŞOĞLU DİLEK,KALKAN BUĞRA,Sağlık Hizmetlerinde Yönetişim İnovasyon ve Türkiye, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2016, 21, 645 665
 • MEMİŞOĞLU DİLEK,EYLEMER SEDEF,MAYATÜRK AKYOL EVRİM,AVRUPA BİRLİĞİ NE GİRİŞ SÜRECİ BAĞLAMINDAYEREL YÖNETİMLER TARAFINDAN DÜZENLENENMESLEKİ KURSLARA VE KADIN İSTİHDAMININARTIRILMASINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME İZMİR TÜRKİYE ÖRNEĞİ, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLERENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 1072 1090
 • MEMİŞOĞLU DİLEK,KALKAN BUĞRA,Sağlık Hizmetletinde Yönetişim İnovasyon ve Türkiye, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016, 21, 645 665
 • EYLEMER SEDEF,MEMİŞOĞLU DİLEK,The Borderland City of Turkey Izmir from Past to the Present, Eurolimes Journal of the Institute for Euroregional Studies, 2015, 159 184
 • YILDIZ ZAFER,DURGUN KAYGISIZ AYŞE,MEMİŞOĞLU DİLEK,Göller Bölgesi ve Prizren Bölgesi İçin Bölgesel Dengesizlikleri Gidermede Alternatif Turizm Potansiyelinin Araştırılması Karşılaştırılması ve Modellendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014, 19, 159 177
 • OKSAY AYGEN,MEMİŞOĞLU DİLEK,The Effects Of Health Transformation Program On The Reasons Of Hospital Preferences In Turkey, International Journal of Multidisciplinary Thought, 2013, 3, 378 381
 • MEMİŞOĞLU DİLEK,GÜL HÜSEYİN,New Public Management Approach and The Reflections on The Turkish Health System Transformation, Humanities and Social Sciences Review, 2013, 2, 293 300
 • YILDIZ ZAFER,MEMİŞOĞLU DİLEK,DURGUN KAYGISIZ AYŞE,Kosova Prizren Bölgesi Turizminin SWOT Analizi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013, 5, 122 130
 • MEMİŞOĞLU DİLEK,DURGUN KAYGISIZ AYŞE,2008 Ekonomik Krizi ve Türkiye de Sağlık Sektörüne Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011, 81 100
 • ESER HAMZA BAHADIR,MEMİŞOĞLU DİLEK,ÖZDAMAR GÖKHAN,Sosyal Siyasetin Üretilmesi Sürecinde Refah Devletinden Neo Liberal Devlete Geçiş Devletin Kamu Hizmeti Sunma İşlevinin Değişimi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2011, 16, 201 217
 • MEMİŞOĞLU DİLEK,ESER HAMZA BAHADIR,ADIGÜZEL ORHAN,Lyotard Baudrillard Ve Foucault nun Düşünceleri Işığında Postmodernizmi Anlamaya Çalışmak, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 2011, 48, 47 58
 • MEMİŞOĞLU DİLEK,DURGUN KAYGISIZ AYŞE,Devlet Başarısızlığına Yol Açan Etkenlerden Biri Olarak Patronaj İlişkileri, Yerel Siyaset Dergisi, 2007
 • ESER HAMZA BAHADIR,MEMİŞOĞLU DİLEK,Avrupa Birliği ne Uyum Süreci Kapsamında Türk Kamu Yönetiminin Değişimi ve Yerelleşme Olgusu, Yerel Siyaset Dergisi, 2007
 • MEMİŞOĞLU DİLEK,Bölgesel Kalkınmada Yeni Açılımlar Bölgesel Yenilik Stratejileri, Yerel Siyaset Dergisi, 2007
 • ESER HAMZA BAHADIR,MEMİŞOĞLU DİLEK,5393 Sayılı Yasa Kapsamında Belediye Meclislerinin Konumu, Yerel Siyaset Dergisi, 2007
 • MEMİŞOĞLU DİLEK,KALAĞAN GÖKHAN,Yaratıcı Kentler ve Kentsel Yetenek Üzerine Bir Tartışma,13. Kamu Yönetimi Forumu,15.10.2015 17.10.2015, TÜRKİYE, 15.01.2016
 • MEMİŞOĞLU DİLEK,GÜL HÜSEYİN,Sağlıkta Dönüşüm Programı Sonrasında Sağlık Hizmeti Yararlanıcıları ve Sunucularının Algılarına İlişkin Bir Çalışma Batı Akdeniz Bölgesi İl Merkezleri Örneği,6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi,13.09.2012 15.09.2012, TÜRKİYE, 15.09.2012
 • MEMİŞOĞLU DİLEK,GÜL HÜSEYİN,Kamu Politikalarında Yaşanan Dönüşüm ve Sağlık Alanındaki Yansımaları Sağlıkta Dönüşüm Programı Örneği,10. Kamu Yönetimi Forumu,06.12.2012 07.12.2012, TÜRKİYE, 31.12.2012
 • MEMİŞOĞLU DİLEK,DURGUN KAYGISIZ AYŞE,YEGÜL SİBEL,The IPARD Programme In The Context Of European Union Rural Development Funds,3rd International Symposium On Sustainable Development,31.05.2012 01.06.2012, 31.05.2012
 • ÇİÇEK ŞEFİKA EDA,MEMİŞOĞLU DİLEK,Kızıldağ Milli Parkı,Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları,26.04.2010 03.05.2010, TÜRKİYE, 03.05.2010
 • MEMİŞOĞLU DİLEK,ÇİÇEK ŞEFİKA EDA,Gölcük Tabiat Parkı,Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları,26.04.2010 03.05.2010, TÜRKİYE, 03.05.2010
 • DURGUN KAYGISIZ AYŞE,MEMİŞOĞLU DİLEK,Küresel Isınma ve Turizm Üzerine Olası Etkileri,38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi,10.09.2007 15.09.2007, 11.11.2009
 • MEMİŞOĞLU DİLEK,Türkiye de Bağımsız İdari Otoriteler ve Denetimleri,Uluslararası Davraz Kongresi,24.09.2009 27.09.2009, 24.09.2009
 • DURGUN KAYGISIZ AYŞE,MEMİŞOĞLU DİLEK,Kyoto Protokolü ve Bu Süreçte Ortaya Çıkan Paradokslar,Uluslararası Davraz Kongresi,24.09.2009 27.09.2009, 24.09.2009
 • MEMİŞOĞLU DİLEK,Türkiye de Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Yaşanan Değişim Bölgesel Kalkınma Ajansları,Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu,22.10.2008 24.10.2008, 01.12.2008
 • MEMİŞOĞLU DİLEK,DURGUN AYŞE,Public Administration Reforms and Corruption in Turkey,First International Conference on Management andEconomics: Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective –(ICME 2008),28.03.2008 29.03.2008, 10.03.2008
 • MEMİŞOĞLU DİLEK,KİRİŞ HAKAN MEHMET,ESER HAMZA BAHADIR,Son Kamu Yönetimi Reformlarında Sivil Toplumun Yeri,III. STK Kongresi,09.12.2006 10.12.2006, 09.12.2006
 • MEMİŞOĞLU DİLEK, İdari ve Mali Açıdan Yerel Yönetimler, Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Değişim ve Dönüşümü: Reform ve Sonuçları, Bekad Yayınları, 2015
 • MEMİŞOĞLU DİLEK,OKCU MURAT, Dünyada Yerel Yönetimler Örnekler Uygulamalar, Yunanistan'da Yerel Yönetimler, S:607 633, Seçkin Yayıncılık, 2013
 • GÜL HÜSEYİN,SALLAN GÜL SONGÜL,MEMİŞOĞLU DİLEK, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar II Uygulama, Türkiye'de Yoksullukla Mücadele Politikaları, Kentsel Yoksulluk ve Yerel Yönetişim, Nobel Yayın Dağıtım, 2007
 • GÜL HÜSEYİN,MEMİŞOĞLU DİLEK, Kamu yönetiminin yapısal ve işlevsel sorunları, Yapısal değişim sorunu cerçevesinde yönetsel reform, Çizgi Kitabevi, 2007
 • AKTEL MEHMET,MEMİŞOĞLU DİLEK, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I Reform, Yerel Yönetim Reformlarının Başarısızlık Nedenleri, Nobel Yayın Dağıtım, 2005
 • Dünya Görüşü ve veya İnanç Sisteminin Whistleblowing Eğilimi Üzerine Etkisi İzmir İli Kamu Özel Sektör Karşılaştırması, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,21.1.2016
 • Göller Bölgesi Prizren Kosova Bölgesi İçin Bölgesel Dengesizlikleri Gidermede Alternatif Turizm Potansiyelinin Araştırılması Karşılaştırması Modellendirilmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,30.9.2013
 • Göller Bölgesi-Prizren (Kosova) Bölgesi İçin Bölgesel Dengesizlikleri Gidermede Alternatif Turizm Potansiyelinin Araştırılması, Karşılaştırması, Modellendirilmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2013
 • Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan Dönüşüm ve Etkileri Batı Akdeniz Bölgesi İl Merkezleri Örneği, Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı,,23.12.2011
 • Yönetim Bilimleri Dergisi
 • SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı
 • Kamu Yönetimi
 • Yerel Yönetimler Kent Ve Çevre Politikası
 • <<Kamu Yönetimi Reformları>>
 • <<Sağlık Hizmetlerinin Dönüşümü>>

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön