ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BAŞKANLIĞI-AVRUPA BİRLİĞ
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Avrupa Birliği A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Avrupa Birliği A.B.D.
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-İşletme Fakültesi - Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BAŞKANLIĞI-AVRUPA BİRLİĞ
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Avrupa Birliği A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Avrupa Birliği A.B.D.
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-İşletme Fakültesi - Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
 • Eylemer S,The Social Impact of the Eurozone Crisis on European Integration: Emerging Social Frontiers in the European Union?, Eurolimes Journal of the Institute for Euroregional Studies, 2014, 17, ss. 87-103
 • Taş İ, Şemşit S, Eylemer S,Avrupa Birliği Örneğinde Uluslararası Spor Politikasının Gelişimi: Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Boyut, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2013, 4, ss. 136-151
 • Eylemer S, Taş İ,Pro-EU and Eurosceptic Circles in Turkey, Journal of Communist Studies and Transition Politics, 2007, 23, ss. 561-577
 • Eylemer S, Şemşit S,Migration-Security Nexus in the Euro-Mediterranean Relations, Perceptions-Journal of International Affairs, 2007, 12, ss. 49-70
 • Eylemer S,Reinvigorating the Theoretical Debates on Model of Integration for the Post-Crisis Europe: Towards a Political Union or More Differentiation?,13th METU Conference on International Relations,25-27 Haziran, Ankara, Türkiye, 2014
 • Balkır C, Eylemer S,The Changing Logics in the Discourses of Political Elites in Turkey’s Europeanization Process,2nd European Workshops in International Studies,21-24 Mayıs, İzmir , Türkiye, 2014
 • Eylemer S,European Pollitical Integration in the Post-Lisbon Era: a Theoretical Perspective,International Conference Organised by University of Oradea, University of Debrecen, Institute for Euro-Regional Studies titled From Schuman Declaration to Lisbon Treaty: What Political Finality for the European Union?,25.04.2013, Oradea, ROMANYA, 26.04.2013
 • Eylemer S,Kırsal Turizme Bütünsel Yaklaşım: Avrupa Birliği Örneği,II. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu,20.09.2012, Aksaray, TÜRKİYE, 22.09.2012
 • Eylemer S,Uluslararası Politika Aracı Olarak Spor: Avrupa Birliği Örneği,I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı,12-15 Nisan, TÜRKİYE, 2012
 • Eylemer S,The Role of the Presidents of European Commission in the Evolution of the EU Borders in the Process of Europe of 15 to 27,International Conference entitled Leaders of the Borders Borders of the Leaders,31.03.2011, Oradea, 02.04.2011
 • Eylemer S,Promoting Democratic Values in the Enlarging Europe: An Analysis of EU’s Political Conditionality Model and the Role of Political Actors,International Conference entitled Leaders of the Borders Borders of the Leaders,31.03.2011, Oradea, 02.04.2011
 • Eylemer S,EU’s Democratic Conditionality Reconsidered: An Analysis of the the Supply Side,World Crisis, Revolution or Evolution in the International Community?”, Third Global International Studies Conference,17.08.2011, Porto, PORTEKİZ, 20.08.2011
 • Eylemer S,Elites and Europeanisation: the Case of Turkey-EU Relations,4th CEU Graduate Conference in Social Sciences-Global Transformations: Integration, Transition and Development,20.06.2008, Budapeşte, MACARİSTAN, 22.06.2008
 • Eylemer S,Customs Union: an End In Itself or a Step Towards Accession?,International Conference Organized by TUNAECS, Economic Development Foundation, Yeditepe University entitled Turkey and the EU from past to the future,10.07.2008, 11.07.2008
 • Taş İ, Eylemer S, Şemşit S,Sustaining Sustainable Tourism,38th World Congress of the International Institute of Sociology,26.06.2008, Budapeşte, MACARİSTAN, 30.06.2008
 • Eylemer S,Transformation in Health Care System in Turkey,2nd ECPR Graduate Conference,25.08.2008, Barselona, İSPANYA, 27.08.2008
 • Eylemer S,Securitisation of Migration Policies in EU's Relations with its Neighbourhood,Migration Flows, Sustainable Development and Neighbourhood Policy in the New EU Countries, European Summer School,29.05.2007, İTALYA, 03.06.2007
 • Eylemer S,Migration-Security Nexus in Euro Mediterranean Relations,Fifth METU Conference on International Relations – International Security: Old Issues and New Challenges,15.06.2006, Ankara, TÜRKİYE, 17.06.2006
 • Eylemer S,Axis of Pro-EU and Euro-Sceptic Circles in Turkey and the Position of Turkish Public Opinion,Fourth International Workshop on Strategic Elites and EU Enlargement: Reactions by and the Prospects for East European States Currently Left Out,06.10.2006, Kiev, UKRAYNA, 07.10.2006
 • Eylemer S, Avrupa Akdeniz Ortaklığı Mare Nostrum’dan Birarada Yaşamaya, Der. Canan Balkır, Akdeniz’de Ortak Bir Refah Alanı Yaratma Aracı Olarak Avrupa-Akdeniz Serbest Ticaret Bölgesi: Umut ile Gerçek Arasında , S:81-107, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, 2007
 • 1, (1.1.2008), (Pro-EU and Eurosceptic Circles in Turkey)
 • 1, (Migration Security Nexus in the Euro-Mediterranean Relations)
 • Avrupa Ekonomik Bütünleşmesi konulu Jean Monnet Kürsüsü, Uzman, Avrupa Birliği Destekli Proje, Uzman,,1.1.2012
 • Genişleyen Avrupa Birliğinin Politikaları ve Kurumları konulu Jean Monnet Modülü, Uzman, Avrupa Birliği Destekli Proje, Uzman,,1.1.2010
 • Avrupalılığı Anlamak ve Türkiyede Avrupa Vatandaşlığını Teşvik Etmek, Danışman, Avrupa Birliği Destekli Proje, Danışman,,1.1.2009
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesinden Birincilikle Mezuniyet,2000
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler MYO,MYO Müdür Yardımcısı
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı,
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı,
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,
 • Jean Monnet Bursu

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Avrupa Birliği
 • Uluslararası İlişkiler

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön