ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Maliye
 • Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ-SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ-SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Lisansüstü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Üniversite Afyon Kocatepe Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Maliye
 • Üniversite AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ-İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - MALİYE

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Maliye
 • Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ-SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ-SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Lisansüstü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Üniversite Afyon Kocatepe Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Maliye
 • Üniversite AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ-İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - MALİYE
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,KAPTAN SAVAŞ,CÖMERT METEHAN,Interest rates, inflation, and exchange rates in fragile EMEs:A fresh look at the long-run interrelationships, HAL Id: halshs-02095652, 2019
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,Alternatif Göstergeler Bazında Türkiye’de Optimal Kamu Kesimi Büyüklüğünün Tahmini, Bankacılar Dergisi, Haziran-2019 Basım Aşamasında, 2019
 • ŞEN HÜSEYİN,ÇEVİK ZEYNEP BURCU,KAYA AYŞE,The Khaldûn-Laffer Curve Revisited: A Personal Income Tax-Based Analysis for Turkey, Transylvanian Review of Administrative Sciences (Forthcoming), 2019
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,Are the Twin or Triple Deficits Hypotheses Applicable toPost-Communist Countries?, Panoeconomicus (Forthcoming), 2018
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,ALPASLAN BARIŞ,Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif, Ekonomik Yaklaşım, 2018
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,Kamu Kesimi Büyüklüğü, Dış Şoklar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi:Seçilmiş OECD Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma, Bankacılar Dergisi, 2018
 • AFONSO Antonio,ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,Government Size, Unemployment, and Inflation Nexus in Eight LargeEmerging Market Economies, Rem Working Paper Series, 2018
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,ALPASLAN BARIŞ,Education, Health, and Economic Growth Nexus: A Bootstrap Panel Granger Causality Analysis for Developing Countries, Sosyoekonomi, 2018
 • Arestis Philip,KAYA AYŞE,ŞEN HÜSEYİN,Does fiscal consolidation promote economic growth and employment? Evidence from the PIIGGS countries, European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention, 2017, 1 24
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,Mali Konsolidasyon Büyüme ve İstihdam için Bir Çıpa mı, MaliTuzak mı? Teorik ve Ampirik Literatür Temelli Bir Analiz, Sosyoekonomi, 2017, 25, 107 144
 • ARESTIS PHILIP,KAYA AYŞE,ŞEN HÜSEYİN,Does fiscal consolidation promote economicgrowth and employment? Evidence from thePIIGGS countries, European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention, 2017, 1 24
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,Mali Konsolidasyon Üzerine Betimsel Bir Analiz, Ekonomik Yaklaşım, 2017, 28, 39 80
 • ŞEN HÜSEYİN,ÇEVİK ZEYNEP BURCU,KAYA AYŞE,The Khaldun-Laffer Curve Revisited: A Personal Income Tax-Based Analysis for Turkey, Munich Personal RePEc Archive, 2017
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,How large are fiscal multipliers in Turkey?, German National Library of Economics, 2017
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,Are the twin or triple deficitshypotheses applicable topost-communist countries?, Bank of Finland, BOFIT, 2016
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,Taxes and private consumption expenditures: acomponent-based analysis for Turkey, Turkish Studies, 2016, 17, 474 501
 • KAYA AYŞE,Parasal Devalüasyona Alternatif Bir Öneri: Mali Devalüasyon, Vergi Sorunları, 2015, 165 172
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,Ekonomik Krizlerin Değişmeyen İmdatçısı: Maliye Politikası, Sosyoekonomi, 2015
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,Is fiscal policy really sustainable in Turkey? A reexamination, Int. J. Sustainable Economy, 2015, 7, 1 29
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,Growth Enhancing Effect of Discretionary Fiscal Policy Shocks: Keynesian, Weak Keynesian or Non-Keynesian?, Munich Personal RePEc Paper, 2015
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,The Relative Effectiveness of Monetary and Fiscal Policies on Growth: What Does Long-run SVAR Model Tell Us?, Munich Personal RePEc Paper, 2015
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,ALPASLAN BARIŞ,Education, Health, and Economic Growth Nexus: A Bootstrap Panel Granger Causality Analysis for Developing Countries, The University of Manchester, Economics Discussion Paper Series, 2015
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,Crowding-Out or Crowding-In? Analyzing the Effects of Government Spending on Private Investment in Turkey, Panoeconomicus, 2014, 6, 631 651
 • KAYA AYŞE,Vergi Aflarının Vergi Gelirlerine Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz, Maliye Dergisi, 2014, 167
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,The Role of Taxes as an Automatic Stabilizer:Evidence from Turkey, Economic Analysis Policy, 2013, 43, 303 313
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,How to Achieve and Sustain Fiscal Discipline in Turkey: Rising Taxes, Reducing Government Spending or A Combination of Both?, Romanian Journal of Fiscal Policy, 2013, 4, 1 26
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,Türkiye’de Maliye Politikaları Ne Ölçüde Etkili?: Bir Mali Etki Analizi, Vergi Dünyası, 2012
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,Mali Etki-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Nedensellik Analizi (1980-2010), Maliye Dergisi, 2012, 61 75
 • ÇEVİK ZEYNEP BURCU,ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,The Khaldun-Laffer Curve Revisited: A Personal Income Tax-Based Analysis for Turkey,Econworld@Paris,25.07.2017 27.07.2017, Paris, FRANSA, 27.07.2017
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,Alternatif Göstergeler Bazında Türkiye’de Optimal Kamu Kesimi Büyüklüğünün Tahmini,33. Türkiye Uluslararası Maliye Sempozyumu,08.05.2018 12.05.2018, Antalya, TÜRKİYE
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE, Prof. Dr. Fevzi DEVRİM’e Armağan, Dünden Bugüne AB ve Türkiye’xxde Bölgesel Politikalar: Karşılaştırmalı Bir Analiz, ISBN:978-975-441-428-8, S:189 208, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, 2014
 • KAYA AYŞE, Mali Sürdürülebilirlik: Teori ve Türkiye Uygulaması, ISBN:978-605-5327-23-1, Türkiye Bankalar Birliği, 2013
 • KAYA AYŞE, Türkiye’xxde Bölgesel Net Mali Yansımas, ISBN:978-975-8195-37-4, TC Maliye Bakanlığı, 2009
 • Does fiscal consolidation promote economic growth and employment? Evidence from the PIIGGS countries, Cambridge University, Cambridge/UK, Yürütücü, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (17.100),20.6.2017
 • Are the twin or triple deficits hypotheses applicable to post-communist countries?, BOFIT, Bank of Finland, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,18.2.2016
 • Turkish Studies (2016, 2017, 2017)
 • Paneconomicus (2017, 2017, 2019)
 • Journal of World Economic Research(JWER), Editör,
 • İKÇÜ-Fakülte Derecesi Bazında Akademik Teşvik Ödülü,2017
 • TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü,2016
 • Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü,2015
 • Devlet Yardımlarının Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Bölgesel ve Sektörel Analiz,2010
 • University of Cambridge, United Kingdom, Visiting Scholar, Tam Zamanlı, 1.1.2016 - 1.1.2017

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Maliye

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön