ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora Ankara Üniversitesi-Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Lisansüstü Hacettepe Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Üniversite Hacettepe Üniversitesi-Fen Fakültesi - Matematik

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Ankara Üniversitesi-Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Lisansüstü Hacettepe Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Üniversite Hacettepe Üniversitesi-Fen Fakültesi - Matematik
 • KARAKUL AYGÜLEN,Türkiye’de Kentlere İlişkin Bazı Göstergelerin ÖğrenciBaşarısına Etkisinin Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon ile Modellenmesi, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2018, 3, 53- 77
 • KAYAHAN KARAKUL AYGÜLEN,Educating labourforce for a green economy and renewable energy jobsin Turkey:A quantitave approach, Renewable And Sustainable Energy Reviews, 2016, 63, 568- 578
 • KAYAHAN KARAKUL AYGÜLEN,İran ve Türkiye’de Eğitim Finansmanının Karşılaştırılması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014, 31, 67-87
 • KAYAHAN KARAKUL AYGÜLEN,Karakütük Kasım,Views of Academics on Student Selection Criteria for Graduate Education, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2014, 47, 179- 200
 • Educating Manpower to Green Collar Economy in Turkey: A Chance to Re-Strengthen The Links Between Education System and Employment.,1. Uluslararası Avrasya Enerji Sorunları Sempozyumu,28-30 May, İzmir, Türkiye, 2015
 • Türkiye ve Bazı Latin Amerika Ülkelerinde Eğitim Finansmanın Karşılaştırılması,18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı,1-3 Ekim, İzmir, Türkiye, 2009
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Okulda Kurumsal İşletme Yönetimi, ISBN:6053180258, S:345-373, PEGEM Yayınları, 2016
 • Economics, Aid and Education, Implications for Development, Critical Analysis of Economics of Education Theories’ Envision Regarding to Quality of Education. Education, Economics and Development, ISBN:9789462093645, S:61-79, Sense Publishers, 2013
 • Eğitim Bilimi: Yorumsamacı Yöntem, Görgül Araştırma, Eleştirel Teori. Christoph Wulf., ISBN:9786054412099, Dipnot Yayınevi, 2011
 • Avrupa Asya ve Amerika’da Lisansüstü Öğretim Reformu ve Bilim İnsanları ile Mühendislerin Uluslararası Hareketliliği: NSF (National Science Foundation) Çalıştayı Bildirileri.Çeviri Editörü:Kasım Karakütük, Çalıştay Tartışmalarındaki Önemli Noktalar, ISBN:9786054282180, S:13-30, Pegem Akademi, 2009
 • Avrupa Asya ve Amerika’da Lisansüstü Öğretim Reformu ve Bilim İnsanları ile Mühendislerin Uluslararası Hareketliliği: NSF (National Science Foundation) Çalıştayı Bildirileri. Çeviri Editörü: Kasım Karakütük, Çin’de Lisansüstü Öğretim Reformları ve Bilim İnsanları ve Mühendislerin Uluslararası Hareketliliği, ISBN:9786054282180, S:33-60, Pegem Akademi, 2009
 • A Research on Human Resources Mangement in Mali: ASemi-Public Company EDM-SA Sample, SAMIRA MOUSTAPHA AMADOU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • The effects of internal marketing on service quality in accommodation business: A research for the hotels in İzmir, GÜLSER SÖNMEZ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • A research on the development of international and domestic banks in Afghanistan and their role in Afghanistan economy, MASOOD AYAMI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Örgüt ikliminin iş doyumuna etkisi: "İzmir ilinde iki özel sağlık kuruluşunda bir uygulama", ÇİĞDEM İMRE GÜL, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Nicel Karar Yöntemleri

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön