Koordinatörler ve Danışmanlar

 

İKTİSAT BÖLÜMÜ

KOORDİNATÖRLÜK

ADI/SOYADI

E-POSTA

MEVLANA

Dr.Öğr.Üyesi Emine Beyza SATOĞLU

eminebeyza.satoglu@ikc.edu.tr

ERASMUS

Dr.Öğr.Üyesi Gürdal ASLAN

gurdal.aslan@ikc.edu.tr

BOLOGNA

Dr.Öğr.Üyesi Pelin Pasin COWLEY

pelin.pasin@ikc.edu.tr

FARABİ

Dr.Öğr.Üyesi Emine Beyza SATOĞLU

eminebeyza.satoglu@ikc.edu.tr

 

İŞLETME BÖLÜMÜ

KOORDİNATÖRLÜK

ADI/SOYADI

E-POSTA

MEVLANA

Araş. Gör. Dr. İsmail ERKAN

ismail.erkan@ikc.edu.tr

ERASMUS

Dr.Öğr.Üyesi. Şaban ÇELİK

saban.celik@ikc.edu.tr

BOLOGNA

Doç. Dr. Rozi MİZRAHİ

rozi.mizrahi@ikc.edu.tr

FARABİ

Doç. Dr. Zehra Nuray NİŞANCI

zehranuray.nisancı@ikc.edu.tr

 

 

MALİYE BÖLÜMÜ

KOORDİNATÖRLÜK

ADI/SOYADI

E-POSTA

MEVLANA

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet UTKUSEVEN

ahmet.utkuseven@ikc.edu.tr

ERASMUS

Doç. Dr. Engin HEPAKSAZ

engin.hepaksaz@ikc.edu.tr

BOLOGNA

Dr.Öğr.Üyesi Alper DOĞAN

alper.dogan@ikc.edu.tr

FARABİ

Doç. Dr. Ayşe KAYA

ayse.kaya@ikc.edu.tr

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

KOORDİNATÖRLÜK

ADI/SOYADI

E-POSTA

MEVLANA

Dr.Öğr.Üyesi Dilek MEMİŞOĞLU

dilek.memisoglu@ikc.edu.tr

ERASMUS

Dr.Öğr.Üyesi Buğra KALKAN

bugra.kalkan@ikc.edu.tr

BOLOGNA

Dr.Öğr.Üyesi Mehtap SÖYLER

mehtap.soyler@ikc.edu.tr

FARABİ

Dr.Öğr.Üyesi Gül ARIKAN AKDAĞ

gul.arikan.akdag@ikc.edu.tr

 

 

 

ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA BÖLÜMÜ

KOORDİNATÖRLÜK

ADI/SOYADI

E-POSTA

MEVLANA

Araş. Gör. Dr. Aynur KIRBAÇ

aynur.kirbac@ikc.edu.tr

ERASMUS

Araş. Gör. Dr. İsmail ERKAN

ismail.erkan@ikc.edu.tr

BOLOGNA

Araş. Gör. Aynur KIRBAÇ

aynur.kirbac@ikc.edu.tr

FARABİ

Araş. Gör. Aynur KIRBAÇ

aynur.kirbac@ikc.edu.tr

 

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

KOORDİNATÖRLÜK

ADI/SOYADI

E-POSTA

MEVLANA

Dr.Öğr.ÜyesiSeçkin Barış GÜLMEZ

seckinbaris.gulmez@ikc.edu.tr

ERASMUS

Dr.Öğr.Üyesi. Seçkin Barış GÜLMEZ

seckinbaris.gulmez@ikc.edu.tr

BOLOGNA

Dr.Öğr.ÜyesiSeçkin Barış GÜLMEZ

seckinbaris.gulmez@ikc.edu.tr

FARABİ

Dr.Öğr.Üyesi Uğur Burç YILDIZ

ugurburc.yildiz@ikc.edu.tr

 

 

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

KOORDİNATÖRLÜK

ADI/SOYADI

E-POSTA

MEVLANA

Dr.Öğr.Üyesi Dilek ÖZDEMİR GÜNGÖR

dilek.ozdemir.gungor@ikc.edu.tr

ERASMUS

Dr.Öğr.Üyesi Dilek ÖZDEMİR GÜNGÖR

dilek.ozdemir.gungor@ikc.edu.tr

BOLOGNA

Dr.Öğr.Üyesi Esra DÜNDAR ARAVACIK

esra.dundar@ikc.edu.tr

FARABİ

Dr.Öğr.Üyesi Dilek ÖZDEMİR GÜNGÖR

dilek.ozdemir.gungor@ikc.edu.tr

 

 

FAKÜLTE KOORDİNATÖRLERİ

KOORDİNATÖRLÜK

ADI/SOYADI

E-POSTA

MEVLANA

Dr.Öğr.Üyesi Seçkin Barış GÜLMEZ

seckinbaris.gulmez@ikc.edu.tr

ERASMUS

Doç. Dr. Nesrin DEMİR

nesrin.demir@ikc.edu.tr

BOLOGNA

Dr.Öğr.Üyesi Mehtap SÖYLER

mehtap.soyler@ikc.edu.tr

FARABİ

Doç. Dr. Ayşe KAYA

ayse.kaya@ikc.edu.tr

 


Başa Dön