Prof. Dr. Ertuğrul DELİKTAŞ Özgeçmiş

ERTUĞRUL DELİKTAŞ’IN                                 

ÖZGEÇMİŞİ VE ESERLER LİSTESİ

Doğum Yeri ve Tarihi:  Sivas, 05-10-1962      

Medeni durum: Evli

Akademik Durum:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 İktisat

Atatürk Üniversitesi

1988

Y. Lisans

İktisat

Atatürk Üniversitesi

1991

Lisansüstü Çalışmalar

İktisat

Wichita State University, USA

1991-1993

Doktora

İktisat

Atatürk Üniversitesi

1997

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı  : Erzurum’da Sanayi Sektörünün Yapısı ve Gelişme sorunları

Doktora Tezi Başlığı : Monopol Piyasası ve Fiyat Farklılaştırması -Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su Fiyatlaması Üzerine Bir Uygulama

Akademik Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Yrd.Doç.Dr.

 İ.İ.B.F, Ege Üniversitesi

1998-2004

Yrd.Doç. Dr.

İ.İ.B.F. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ,Bişkek        (Geçici Görevli)

2001-2002

Doç. Dr

İ.İ.B.F, Ege Üniversitesi

2004- 2009

Prof.Dr.

İ.İ.B.F, Ege Üniversitesi

2009- 2016

Prof.Dr. İ.İB.F., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2016+
 

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

        Feryal Çınarlı. “AB Ülkeleri Arasında Yakınsama Analizi”, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bilim Dalı, 2007, Bornova-İzmir.

        Abdul Qudier Nur. “Asya Ülkeleri’nde Dış ticaret ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi: 1991-2001”, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bilim Dalı, 2007, Bornova-İzmir.

        Gül Şerife Huyugüzel Kışla, “Geçiş Ekonomilerinde Emek Verimliliği Yakınsaması”, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 2009, Bornova-İzmir.

        Burak Güngör. “Türkiye’de Cari İşlemler Hesabi Dengesi ve Portföy Yatırımları İlişkisi” E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı 2010,  Bornova-İzmir.

        Pınar Levent “İzmir Devlet ve Üniversite Hastanelerinde Verimlilik ve Etkinlik Analizi” E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 2010,  Bornova-İzmir.

        Pınar Börü. “Endüstri Bazında AR-GE, İnovasyon, Verimlilik ve Büyümenin Ekonometrik Analizi”, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 2012,  Bornova-İzmir.

 

Yönetilen Doktora Tezleri  :

        Halil Tunca. “Türk Tarımının OECD Ülkeleri Karşısındaki Rekabet Gücü: Endüstriyel Verimlilik Analizi”, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 2012,  Bornova-İzmir.

Mualla Gizem Umut Doğan,  Türkiye’de İşverenler ve Kendi Hesabına Çalışanlar Üzerine Analizler (Devam Ediyor)

Gülçin Gürel Günal, Piyasaların Değişen Yapısı: Birleşme ve Devralmalar Çerçevesinde Bankacılık Piyasasının Oyun Teorisi Yaklaşımıyla Analizi (Devam Ediyor)

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

Deliktaş, E., A.O.Önder, M. Karadağ, (2009). “Türkiye’de Kentlerin Büyümesi ve Büyümenin Belirleyicileri”, TÜBİTAK Projesi, - Proje no:SOBAG-106K 283, Mart 2009. (Proje Yöneticisi)

Kök, R, Deliktaş E. ve diğerleri. “Türkiye Organize Sanayi Bölgelerinin Performans Değerlendirmesi ve Strateji Geliştirme: Altbölgelerarası Karşılaştırma, DPT PROJESİ , 2008. (Araştırmacı)

Önder, A.Ö, E.Deliktaş ve M. Karadağ (2006), Kamu Sermaye Stokunun Türkiye'de Bölgesel Yakınsamaya Etkisi, TÜBİTAK Projesi, - Proje no:SOBAG-104K112, Haziran 2006. (Araştırmacı)

Deliktaş, Ertuğrul, (2005). İzmir Küçük-Orta ve Büyük Ölçekli İmalat Sanayinde Üretim Etkinliği ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No:2001-İKT-004, ss. 1-79.  (Proje Yürütücüsü)

Akademik ve İdari Görevler :

Fakülte Kurulu Üyeliği   (2007-2009 ve 2014+)

İktisat Teorisi anabilim Dalı Başkanı  (2009-2016)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :  

Türkiye Ekonomi Kurumu

Diğer:

Hambourg University,  Department  of Economics,  Erasmus Programı, 2008

Vienna Economy University, Department of Regional Studies, YÖK Programı,  2011

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

Deliktas E., A.Özlem Önder, M.Karadag,  (2013), “The Size Distribution of Cities and Determinants of City Growth in Turkey”, European Planning Studies, Vol. 21. No:2, pp. 251-263.

 

Deliktas, E., Önder AO, and Karadağ M. (2009)' The spillover effects of public capital on the Turkish private manufacturing industries in the geographical regions', Annals Regional  Sciences,  43:365–378

 

Deliktaş, E. and M. Balcılar, (2005), “A Comparative Analysis of Productivity Growth, Catch-Up and Convergence in Transition Economies”, Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 41, No.1, pp.6-28, January-February.

 

Karadağ, M., Ö.Önder and E.Deliktaş, (2005), “Growth of Factor Productivity in Turkish Manufacturing Industry at Provincial Level”, Regional Studies Vol. 39.2, pp.213-223, April.

 

Karadağ, M., E.Deliktaş and  Ö.Önder (2004), “The Effects of Public Capital on Private Sector Performances in the Turkish Regional Manufacturing Industries”, European Planning Studies,  Vol.12, No 8, December.

 

Önder, A.Ö., E.Deliktaş and A. Lenger, (2003),  “Efficiency in the Manufacturing Industry of Selected Provinces in Turkey: A Stochastic Frontier Analysis”, Emerging Markets Finance and Trade, vol. 39, no.2, March-April, pp.98-112.

 

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Candemir M., E.Deliktaş, (2007) “Production efficiency and total factor productivity in Turkish State Agricultural Enterprises”, Agricultural Economics Review, pp.27-41, vol.8, No.2

 Deliktaş, E. (2002), “Türkiye Özel Sektör İmalat Sanayiinde Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi”, METU Studies in Development, Vol. 29, No. 3-4, pp.247-284.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

Deliktas E., N Çatık “Türkiye’de Petrol ve Doğalgaz Talebi” International Conference on Economics, Finance, and Banking,  12-14 Haziran 2014. Almatı/Kazakistan.

 

E.Deliktaş, H.Tunca “OECD Ülkelerindeki Tarımsal Etkinlik ve Teknoloji Açığı Ölçümü: Metafrontier Yaklaşımı” International Conference on Economics, Finance, and Banking , Kyrgyzstan -Turkey Manas University, Chyngyz Aytmatov Campus, Bishkek, Kyrgyzstan, 26-28 June 2013

 

Kisla G. Huyugüzel and E.Deliktaş. 'Labor Productivity convergence in transition countries before and after the collapse of Soviet Union', EWEPA 2009 XI  European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis, June 23-26, 2009 Pisa, Italy.

 

Deliktaş E. (2008), The Comparison of Technical Efficiency and Productivity Growth in the Former Soviet Countries for two Periods, 3rd IEU-SUNY, Cortland International Conference in Economics, Economic Issues in Globalizing World, May 1-2, İzmir- Turkey

 

Deliktaş, E., A.Ö.Önder, M.Karadağ. (2008) 'The Growth of Cities and its Determinants in Turkey', IASK-International Association for the Scientific Knowledge, International Conference in Global Management 2008, 13-15 October 2008, Porto, Portugal

 

Önder A. Ö. Deliktaş E. Karadağ M. (2007), ERSA 47’th Congress, Local Governance and sustainable development, August , Paris, France

 

Yaldız, E.: E.Deliktaş, (2007), 'Evaluating Productivity Change in Turkish Banking Industry: A Micro Approach', Yaşar University, International Conference on Business, Management and Economics, 16-19 June, Çeşme- İzmir.

 

Önder A.Ö, M. Karadağ, E. Deliktaş, (2006), “ The Effects of Public Capital on Regional Convergence in Turkey”, Turkish Economic association, International Conference on Economics, Ankara, September 11-13.

Deliktaş E., Ş.M. Ersungur and M.Candemir. (2005), "The Comparison of Agricultural Efficiency and Productivity Growth in the EU and Turkey from 1980 to 2002", Yasar University International Conference on Business, Management and Economics, - 15-18 June, 2005, Cesme-Izmir, Turkey.

 

Kök, R. and E. Deliktaş, (2004),“ Efficiency Convergence in Transition Economies, 1991-2002: A Non-Parametric Approach”, First International Manas University Conference in Economics, Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies, 23rd-24th September, Bishkek- Kyrgyzstan.

 

Deliktaş, E., M. Karadağ, and A.Ö.Önder, (2003), “The Spillover Effects of Public Capital Formation on the Private Sector Manufacturing Industry in the Turkish Geographical Regions”, 7th METU International Conference in Economics, September 6-9, Ankara.

 

M.Karadağ, E.Deliktaş and A.Ö.Önder. (2003), “The Effects of Public Infrastructure on Private Sector Performances in the Turkish Regional Manufacturing Industries”, Regional Studies Association International Conference Reinventing Regions in a Global Economy, April 12-15, Pisa, Italy.

Deliktaş, E. and M. Balcılar, (2002), “A Comparative Analysis of Productivity Growth, Catch-Up and Convergence in Transition Economies”, 6th METU International Conference in Economics,  September 11-14, Ankara.

Karadağ, M., A. Ö. Önder, and E. Deliktaş, (2002), “TFP Change in the Turkish Manufacturing Industry in the Selected Provinces:1990-1998”, 6th METU International Conference in Economics,  September 11-14, Ankara.

 

Deliktaş, E. and Ö.S. Emsen, (2002), “The Evaluation of Privatization Process in Kyrgyzstan:1991-2001”, International Science Conference in Modern Societies, Osh State University, 17-18 July, Osh, Kyrgyzstan.

Deliktaş, E.,(2002), “Kırgızistan’da Özelleştirme Süreci: 1991-2000” Küreselleşme ve Geçiş Ekonomileri, Uluslararası Sempozyum, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 2-4 Mayıs, Bişkek, Kırgızistan.

Önder, A. Ö., E. Deliktaş, and A. Lenger, (2001), “Technical Efficiency and Technological Change in the Selected Provinces of Turkey: A Stochastic Frontier Analysis”, 5th METU International Conference in Economics, September 10-13, Ankara.

İrmiş, A., Ö.S. Emsen ve E. Deliktaş, (2000), "Ekonomik Kalkınmada Girişimciliğin Rolü: Denizli ve Erzurum Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz” (The Role of Entrepreneurship in Economic Development: A Comparative Analysis Between Denizli and Erzurum), 4th METU International Conference in Economics, September 13-16, Ankara.

       

        Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Tunca H., M.Karacuka, E.Deliktaş (2014), “AB Ülkeleri Karşısında Türk Tarımının Rekabet Gücü: Dinamik Veri Zarflama Analizi”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 28, Sayı:3, ss: 89-105.

Deliktaş E., S.Usta, S.Bozkurt ve B.Helvacı (2008), “Türkiye'de Kentlerde Doğurganlık Hızı ve Etkileyen Faktörler: Path Analizi Yaklaşımı”, Ege Akademik Bakış, 8(2), ss. 877-889.

Candemir M., E. Deliktaş (2005), "Küçük Menderes Havzası Gıda İşletmelerinde Üretim Etkinliği ve Etkinliği Etkileyen Olası Faktörler", Verimlilik Dergisi, MPM Yayını, No2, ss.89-96.

Deliktas, E., S.M. Ersungur and M.Candemir (2005), "The Comparison of Agricultural Efficiency and Productivity Growth in the EU and Turkey:1980-2002", International Journal of Business, Management and Economics, Vol 1, No 1, pp.109-124, Yasar University, İzmir.

Önder A.Ö., E.Deliktaş ve M.Karadağ, (2003) "The comparision of DEA and SFA Methods in the efficiency of the Turkish Manufacturing Industry", DEÜ, İİBF Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, ss:71-92. – İzmir.

Deliktaş, E (2001), “İzmir Küçük Ölçekli İmalat Sanayinde Teknik Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliğindeki Değişme” Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayını, No.3, Ankara.

Deliktaş, E., (2001), “Malthusgil Yaklaşımdan Modern Ekonomik Büyümeye” , Ege Akademik Bakış,  Vol 1, No.1,  İzmir.

Deliktaş, E. (2000), "Beşeri Sermaye ve Modern Ekonomik Büyüme” , Ekonomi Başak, Yıl 24:104-109, Ankara.

Deliktaş, E.(1999), "Hanehalkları Su Talep Modelinin Tahmini, Erzurum”, Celal Bayar Üniversitesi, Yönetim ve Ekonomi, No.5: 139-145, Manisa.

Deliktaş, E. ve R. Kök, (1999), "Monopolde Çoklu Kar Dengeleri ve Pozitif Eğimli Marjinal Gelir”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14, No.1, .97-112, Izmir.

Deliktaş, E. ve R. Kök, (1995), "Özelleştirmenin Motivasyonları ve Bir Alan Çalışması”,  Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11, No.1-2,  25-42, Erzurum.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Deliktaş, E. (2013). “Türkiye’nin Enerji Aktarımındaki Rolü: Boru Hatları”, 17. Ulusal İktisat Sempozyumu-Cari Açık, Enerji Sektörü ve Ortadoğu ve Asya Ülkeleri ile Ekonomik İlişkiler, Türkiye Ekonomi Kurumu-Atatürk Üniversitesi, 24-25 Ekim, Erzurum.

 

Deliktaş E., H. Tunca ve M. Karaçuka,  (2009). “AB Ülkeleri Karşısında Türk Tarımının Rekabet Gücü: Dinamik Veri Zarflama Analizi”, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 27-29 Mayıs, Atatürk Üniversitesi, Palandöken-Erzurum.

 

Deliktaş, E. (2008).'Türkiye'de Kentlerin Büyümesi ve Zipf Kanunu', 2. Ulusal İktisat Kongresi, Türkiye'nin İktisadi Dönüşüm Süreci, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, 20-22 Şubat 2008, Buca-İzmir.

 

Deliktaş, E., S.Usta, S.Bozkurt, B.Helvacı, (2008), 'Türkiye'de Kentlerde Doğurganlık Hızı ve Etkileyen Faktörler: Path Analizi Yaklaşımı, 2. Ulusal İktisat Kongresi-Türkiye'nin İktisadi Dönüşüm Süreci, Dokuz Eylül Üniversitesi,  İİBF, 20-22 Şubat, Buca-İzmir

 

Deliktaş. E. (2007) 'İzmir İmalat Sanayiinde Teknik Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi-Küçük-Orta ve Büyük Ölçekli İşletmeler', İzmir Ekonomisinin Sanayileşme Sorunları Sempozyumu, Yaşar Üniversitesi Tebliğler Kitabı, ss 86-111.

 

Candemir, M. ve E.Deliktaş,"Türkiye Devlet Tarım İşletmelerinde Üretim Etkinliği ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi", GAP IV. Tarım Kongresi, Birinci Cilt, ss. 395-404, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 21-23 Eylül 2005, Şanlıurfa.

A.Ö.Önder,  M. Karadağ ve E. Deliktaş,   “Seçilmiş İllerde Kamu Sermaye Stokunun Özel Sektör İmalat Sanayi Etkinliği Üzerine Olası Etkisi” , Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, KEAS 2003, Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eylül 10-12, Denizli, 2003.

       

Diğer yayınlar

Candemir, M. ve E.Deliktaş, "TİGEM İşletmelerinde Teknik Etkinlik, Ölçek Etkinliği, Teknik İlerleme, Etkinlikteki Değişme ve Verimlilik Analizi:1999-2003", Tarımsal Ekonomik Araştırma Enstitüsü, Ocak 2006: Ankara.

Kök R., E. Deliktaş ve M. Karaçuka, “Türkiye Cumhuriyetinin Yüzüncü Yılına Girerken Temel Dönüşümleri Açıklayan Analitik Yaklaşımlar ve Küreselleşmeden Beklentiler”,  2004 Türkiye İktisat Kongresi, DPT, Küreselleşme ve  Türkiye’nin Dış ekonomik İlişkileri Tebliği Metinleri, ss.59-83, DPT, Ankara.

Uluslararası atıflar

Celebioglu F. and S. Dall'erba.'Spatial disparities across the region of Turkey:an exploratory spatial data analysis', Ann. Reg. Science, 168-009-0313-8,  2009.

Nastav B, Bojnec S.'Small Business and Shadow Economy', Finance Auver-Czech Journal of Economics and Finance, Vol 58, Issıe 1-2, pp. 68-81. 2008.

Ezcurra, R: B. Iraizoz: M. Rapun.'Regional efficiency in the European Union', European Planning Studies, 16 (8): 1121-1143. 2008.

Özyıldırım, S.: Z. Onder, 'Banking activities and local output growth: does distances centre matter?', Regional Studies, 42(2): 229-244. 2008.

Deliktas, E., A.O.Önder and M. Karadağ. 'The spillover effects of public capital on the Turkish private manufacturing industries in the geographical regions', The Annals of Regional Science. 43: 365-378,  2008.

Larraz, J.L.G, Sole R.S., Salvador M.'The New EU Members. Financial analysis of the differences and similarities of the financial variables of the companies', Revista Espanola de Financiationy Contabilidad-Spanish Jornal of Finace and Accounting, 37 (139): 501-526 Jul-Sep. 2008.

Alvan A. 'The analysis of the growth oh the Turkish manufacturing industry', Turkish Studies, 9 (1): 147-164 March. 2008.

Zabala-Iturriagagoitia J.M., Voigt P., A. Gracia and F. Jimenez, (2007),'Regional Innovation Systems:How to asses performance', Regional Studies, 5, 661-672 July. 2007.

Angeriz A., McCombie J and Roberts M. 'Productivity, efficiency and technological change in European Regional Manufacturing: a data envelopment analysis approach', The Manchester School, Vol. 74 (4):500-525 July, 2006.

Deliktas, E. and Balcılar M.' A comparative analysis of productivity growth, catch-up and convergence in transition economies', Emerging Markets Finance and Trade, 41 (1), pp: 6-28, 2005.

Karadağ, M., A.O.Önder and E.Deliktas.'Growth of factor productivity in the Turkish manufacturing industry at provincial level', Regional Studies, Vol. 39, (2) :213-223, 2005.

Karadağ, M.,E.Deliktas and A.O. Önder. 'The effects of public capital on private sector performance in Turkish regional manufacuring industries', European Planning Studies, Vol.12, No:8, 2004.

Garcia J.E. and Serrano V.C. 'Competitiveness and Efficiency', Estudious de Economica Applicade, Vol.21-3, pp:423-450, 2003.

       

SON 2 YILDA VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DERSLER

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

Güz

 İleri Mikroiktisadi Analiz I (Y.L.)

X

 

 

10

 

 Mikroiktisada Giriş (ing)

x

 

160

 Refah İktisadı

x

 

40

 

İktisadi Göstergelerin Analizi (YL)

x

 

13

İlkbahar

 İleri Mikroiktisadi Analiz II (Y.L.)

x

 

10

 Doğrusal Cebir

x

 

160

 

 

 

 

2014-2015

Güz

 İleri Mikroiktisadi Analiz I (Y.L.)

x

 

8

 Makroiktisada Giriş (ing)

x

 

160

İktisadi Göstergelerin Analizi (YL)

x

 

13

İlkbahar

 İleri Mikroiktisadi Analiz II (Y.L.)

x

 

8

 Doğrusal Cebir

x

 

160

 

 

 

 

 

 


Başa Dön